Perpetuum Spesialavfall AS

Perpetuum leverer profesjonelle avfallstjenester til private og offentlige virksomheter, og har også gode løsninger når du trenger en avfallscontainer hjemme. Vi har gode løsninger for oppsamling, innsamling og gjenvinning av alle typer avfall.

 

Tjenester i Salangen:

  • Innsamling og håndtering av farlig avfall.
  • Mottak og håndtering av elektronisk og elektrisk avfall (EE-avfall).
  • Innsamling av spillolje/drivstoff.
  • Tankrengjøring og tilstandskontroll.
  • Rengjøring av industrianlegg/-arealer.
  • Tømming av private og kommunale slamavskillere
  • Høytrykksspyling/suging
  • Avfallshåndtering for næringsliv og privathusholdninger.