"Huset mot Havet" - (HMH) er et forretningsbygg på 3500 m2 i sentrum av Sjøvegan i Troms Fylke. 


Besøks og Post Adresse
Strandveien 72
9350
Sjøvegan
Postboks: 58
9355
Sjøvegan

Kontakt Detaljer
Kontaktperson: Åshild M. Bendiktsen
Epost: post@husetmothavet.com
Hjemmeside: www.husetmothavet.com
Huset Mot Havet asHuset Mot Havet as