Noen eksempler på arbeid vi utfører kan være:

 

Opparbeidelse av tomter, utforming av utearealer, drenering, va-anlegg, skogsveier, oppgrusing, høvling av veier og plasser.

 

Teletining, frostsikring og oppvarming av bygg med Heat Work.

 

Fra vårt lager leverer vi: Singel-Knust fjell-matjord-rør og rørdeler-duk-isolasjon og ellers det som hører med.

 

Kontakt oss for uforpliktende tilbud!


Besøks og Post Adresse
Gamleverksvei 6, Salangsverket
9350
Sjøvegan

Kontakt Detaljer
Telefon: 91 36 11 96
Telefax: 77 17 10 21
Epost: jmjenssenmaskin@online.no
Hjemmeside: www.jmjenssenmaskin.no
JM Jenssen Maskin AS