• Regnskapsføring
  • Fakturering
  • Lønn
  • Årsoppgjør
  • Utarbeidelse av ligningspapirer
  • Etablering av selskap
  • Økonomisk rådgivning

Besøks og Post Adresse
Strandveien 8
9350
Sjøvegan

Kontakt Detaljer
Kontaktperson: Tor Inge Berg
Telefon: 77 17 16 40 / 97 62 11 46
Epost: tor-inge@regnskapinor.no
nopic